To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.

Om Rustad Alpakka Alpakka produkter! Alpakka til salgs Linker/ Tjenester Kontakt 

Om Rustad Alpakka

Rustad Alpakka & Minifarm- Ett småbruk i Hurdal med avl/ hingstetjenester av alpakka og produksjon/ foredling av alpakkafiber. -Her finnes også karantene for alpakka, samt erfaring med import. - Åpen alpakka-gård.Fler dyr vil komme vår 2015. Arrangement på forespørsel.

Gold Rush avlshingst

Til tjeneste sommer 2015!


http://www.facebook.com/RustadAlpakka http://www.facebook.com/RustadAlpakka 

Rustad Alpakka og minifarm

Norway